Chi tiết

Học phí các môn học được chuyển điểm, miễn học, miễn thi của sinh viên khóa 2022

Sinh viên tải về và xem thông báo về việc Học phí các môn học được chuyển điểm, miễn học, miễn thi của sinh viên khóa 2022 theo đường dẫn sau:

- File PDF

Các thông báo khác