Chi tiết

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khóa 2020, 2021

Sinh viên có thể tải về và xem Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khóa 2020, 2021 theo đường dẫn dưới đây:

- Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khóa 2020, 2021 (File PDF)

Các thông báo khác
Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 (12/27/2022 15:23:34)