Chi tiết

Bảng điểm môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh - lớp K411a/21

Sinh viên tải về và xem Bảng điểm môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh - lớp K411a/21 theo đường dẫn sau:

- File PDF

LƯU Ý: 

- Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân xem điểm học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh của mình và kiểm tra lại với bảng điểm giấy.

- Nếu 2 bảng điểm không trùng khớp với nhau thì sinh viên liên hệ phòng Đào tạo (cô Trinh - 0393.222.009) để điều chỉnh.

- Nếu 2 bảng điểm trùng khớp, nhưng sinh viên phát hiện sai sót hoặc không đồng ý với điểm đó thì liên hệ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

- Khi nào Trung tâm GDQP-AN gửi Giấy Chứng nhận Giáo dục Quốc phòng & An ninh về trường thì Nhà trường sẽ có thông báo sau cho sinh viên đến nhận.

Các thông báo khác