Chi tiết

Thực hiện bảo hiểm y tế HSSV và bảo hiểm tai nạn năm học 2022 - 2023

Sinh viên tải về và xem Hướng dẫn đăng ký GDĐT đối với cá nhân qua cổng dịch vụ công của BHXH việt nam, cài ứng dụng VSSID trên thiết bị di động theo đường dẫn sau:

- File PDF

 

Các thông báo khác