Chi tiết

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022

Các bạn sinh viên tải về và xem Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo đường dẫn sau:

- File PDF

 

Lưu ý:

- Các trường hợp không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi, thì liên hệ phong đào tạo (thầy kiệt: 0946.858564) để được hỗ trợ.

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)