Chi tiết

Quyết định khen thưởng đối với sinh viên có thành tích xuất sắc trong khóa học

LƯU Ý:
- Sinh viên có tên trong Danh sách khen thưởng cố gắng đăng ký Lễ Trao bằng Tốt nghiệp Đợt tháng 3 năm 2022 (04/6/2022, Thứ 7) để nhận bằng và giấy khen.
- Sinh viên nào chưa đăng ký làm Lễ Tốt nghiệp thì có thể đăng ký theo hướng dẫn sau:
- Sinh viên đã nhận bằng Tốt nghiệp các đợt trước mà chưa dự Lễ Tốt nghiệp cũng có thể đăng ký tham dự Lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt này.