Chi tiết

Quyết định khen thưởng đối với sinh viên có thành tích xuất sắc trong khóa học

LƯU Ý:
- Sinh viên có tên trong Danh sách khen thưởng cố gắng đăng ký Lễ Trao bằng Tốt nghiệp Đợt tháng 3 năm 2022 (04/6/2022, Thứ 7) để nhận bằng và giấy khen.
- Sinh viên nào chưa đăng ký làm Lễ Tốt nghiệp thì có thể đăng ký theo hướng dẫn sau:
- Sinh viên đã nhận bằng Tốt nghiệp các đợt trước mà chưa dự Lễ Tốt nghiệp cũng có thể đăng ký tham dự Lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt này.

 

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)