Chi tiết

Quyết định công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt Tháng 3 năm 2022

Sinh viên tải về và xem Quyết định công nhận Tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2022 như sau:

- Quyết định công nhận tốt nghiệp Khóa 2017, 2018, 2019 hệ Cao đẳng chính quy tín chỉ.

- Quyết định công nhận tốt nghiệp Khóa 2014, 2015, 2016 hệ Cao đẳng chính quy và hệ Cao đẳng Liên thông chính quy.

- Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp.

 

* Lưu ý:

- Nhà trường sẽ có thông báo nhận bằng tốt nghiệp tạm thời và chính thức sau.

Các thông báo khác