Chi tiết

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Các bạn sinh viên tải về và xem Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 theo đường dẫn sau:

- File PDF

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)