Chi tiết

Đường dẫn phòng thi lần 2 bổ sung học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Sinh viên có thể tải về và xem Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo đường dẫn sau:

- File Excel

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)