Chi tiết

Đường dẫn phòng học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2021-2022

Sinh viên tải về và xem Đường dẫn phòng học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo đường dẫn sau:

- File Excel

Sinh viên tải về và xem Danh sách lớp ghép của một số môn học theo đường dẫn sau:

- File Excel

 

* LƯU Ý:

- Một số lớp ghép cùng đợt đăng ký sẽ không hiển thị tên giảng viên giảng dạy.

- Một số lớp được ghi chú là giảng viên thỉnh giảng (chữ màu đỏ) sẽ không hiển thị tên giảng viên giảng dạy.

- Môn Thực tập tốt nghiệp sinh viên chủ động liên hệ giảng viên giảng dạy để nhận đề cương và nhiệm vụ thực tập.

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)