Chi tiết

Kế hoạch Tổ chức dạy và học trực tiếp cho một số lớp tại trường trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Sinh viên tải về và xem Lịch học bù dự kiến của một số lớp không thể tổ chức học trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022:

- File Excel

Sinh viên tải về và xem Lịch học dự kiến trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (có đánh dấu hình thức học trực tiếp hay trực tuyến):

- File Excel

Lưu ý: 

- Các lớp có tên giảng viên được bôi đỏ là giảng viên thỉnh giảng trên tài khoản của sinh viên sẽ không hiển thị tên giảng viên nếu sinh viên đăng ký vào các lớp này.

- Các lớp học trực tuyến nhà trường sẽ có thông báo Đường dẫn phòng học trực tuyến sau.

- Toàn bộ các lớp mở trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 sẽ tạm dừng 02 tuần (từ ngày 21/3/2022 đến hết ngày 03/4/2022) để sinh viên các khóa học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Tp. HCM. Kế hoạch giảng dạy và hình thức giảng dạy, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Tp. HCM sẽ có thông báo đến sinh viên sau.

Sinh viên xem lại Danh sách các môn học trực tiếp trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (Phụ lục 3) theo hình sau:

Sinh viên học trực tiếp nếu có triệu chứng của COVID-19 có thể liên hệ tư vấn theo Danh sách số đường dây nóng sau:

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)