Chi tiết

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

* Sinh viên có thể tải về và xem Đường dẫn điểm danh phòng thi trực tuyến theo đường dẫn dưới đây:

file PDF

file Ecxel

* Sinh viên nào chưa biết cách thức thi trực tuyến trên Elearning có thể xem hướng dẫn theo đường dẫn dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=5i75EZLq91o

* Sinh viên làm bài thi trắc nghiệm trực tiếp trên hệ thống đào tạo trực tuyến: https://elearning.hcc2.edu.vn/

* Sinh viên làm bài thi tự luận thì làm bài theo 2 mẫu giấy thi sau:

 

Lưu ý:

- Sinh viên có thể in ra hoặc viết tay 2 mẫu giấy thi. 

- Mẫu 1 là điền thông tin cá nhân của sinh viên. 

- Mẫu 2 là bài làm.

- Sinh viên không điền vào phần Số Phách của cả 2 mẫu giấy thi.

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)