Chi tiết

Danh sách Sinh viên cấp Giấy Chứng nhận GDQP&AN Đợt tháng 9/2020 và tháng 11/2021

Sinh viên tải về và xem Danh sách Sinh viên cấp Giấy Chứng nhận Giáo dục Quốc phòng & An ninh Đợt tháng 9/2020 và tháng 11/2021 theo đường dẫn sau:

- Danh sách Sinh viên cấp Giấy Chứng nhận Giáo dục Quốc phòng & An ninh Đợt tháng 9/2020 (file PDF)

- Danh sách Sinh viên cấp Giấy Chứng nhận Giáo dục Quốc phòng & An ninh Đợt tháng 11/2021 (file PDF)

Các thông báo khác
Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 (12/27/2022 15:23:34)