Chi tiết

Dự thảo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2021

Sinh viên tải và xem Dự thảo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2021 theo đường dẫn dưới đây:

- File PDF

LƯU Ý:

- Để chuẩn bị in Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình trên danh sách thật kỹ, nếu có sai sót thì sinh viên gửi mail đến phòng Đào tạo (email: phongdaotao.cx2@gmail.com) trước 16h30 ngày 06/12/2021 để điều chỉnh. Sau thời gian trên nhà trường không xử lý vấn đề sai sót thông tin cá nhân của sinh viên trên Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp.

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)