Chi tiết

Xét Tốt nghiệp Đợt tháng 11 năm 2021

Sinh viên xem lại Danh sách đã đăng ký xét Tốt nghiệp Đợt tháng 11 năm 2021 qua Zalo (từ trước khi nghỉ dịch đến nay) theo đường dẫn sau:

- File Excel

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)