Chi tiết

Lịch thi lại học kỳ 1, 2, 3 năm học 2020 - 2021

Sinh viên có thể tải file Đường dẫn phòng thi trực tuyến như sau:

- Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 lớp 2020LTCX (file Excel  - file PDF)

- Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (file Excel  - file PDF)

- Lịch thi lại học kỳ 3 năm học 2020 - 2021 (file Excel  - file PDF)

Lưu ý:

- Sinh viên xem lịch thi chi tiết của mình trên cổng thông tin tín chỉ của trường.

- Sinh viên chú ý tên học phần, ngày thi, giờ thi, phòng thi để chuyển qua xem lịch thi trên hệ thống thi online của trường cho đúng ngày, giờ và phòng thi.

- Trong quá trình chuẩn bị thi online nếu sinh viên gặp bất cứ khó khăn liên quan đến lịch thi thì liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo (thầy Kiệt: 0946.858564) để được hỗ trợ.

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)