Thông báo đăng ký học phần

THÔNG BÁO

(Về việc sinh viên Hệ cao đẳng tín chỉ đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm 2017 - 2018)
 

I.  TÀI KHOẢN SINH VIÊN

-  Mỗi sinh viên của trường có một tài khoản đăng nhập Hệ thống quản lý đào tạo theo quy định sau:
+ Tên tài khoản: Mã số sinh viên của mình
+ Mật khẩu của tài khoản: Mã số sinh viên của mình
    Chú ý: Sinh viên phải đổi mật khẩu của tài khoản trong lần đăng nhập đầu tiên.

II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

- Tại trang http://daotao.hcc2.edu.vn màn hình phía trên bên phải click mục Đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản của mình.
- Hộp thoại xuất hiện nhập tên tài khoản là mã số sinh viên và mật khẩu của tài khoản để đăng nhập vào tài khoản của mình.

III. ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM 2017 - 2018

- Sinh viên Click vào đây để xem danh sách học phần dự kiến mở trong kỳ 1 năm học 2017 - 2018.

- Sinh viên click vào đây để xem hướng dẫn đăng ký học phần hoặc click vào mục HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ để tiến hành đăng ký học phần.

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/09/2017.

Chú ý: 

- Sinh viên Hệ cao đẳng niên chế, liên thông niên chế có thể đăng ký học chung với Hệ cao đẳng tín chỉ (Nếu còn nợ).

- Mọi thắc mắc về mật khẩu tài khoản, đăng ký học phần, điểm,...sinh viên liên hệ qua địa chỉ Email: daotao.hcc2@gmail.com

- Sinh viên gửi thông tin về địa chỉ Email cần ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, lớp, nội dung cần yêu cầu và số điện thoại để xác nhận thông tin.